En av dem som var med og «badet» i skumgummigropa i turnhallen var Jon Yngve Gurholt fra turngruppa i Urædd.

– Vi er 200 aktive turnere i Urædd. Alle de kan ikke ut hit og bruke hallen samtidig. Men dette er et veldig godt tilbud, og dette skal brukes, sa han etter at avtalen var signert av ordførerne i de to kommunene.

– Det er kjempemoro å få være med på dette. Jeg husker da Hallgeir og jeg ble ordførere samtidig, i hver vår kommune, var vi enige om at det måtte bli flere samarbeidsprosjekter i årene som kommer. Det handler om å utnytte hverandres fortrinn, og å spille hverandre gode. Turnhallen er et eksempel på dette, sa porsgrunnsordfører Robin Kåss.

– Det er veldig all right at vi har fått til dette. Det er sånn som dette vi skal jobbe framover. Vi er sterke sammen. Dette er en milepæl, sa bambleordfører Hallgeir Kjeldal.

Kultursjef Trude Lyng i Bamble kommune kunne fortelle at det allerede er turnere fra Porsgrunn som bruker de 6,5 timene i uka som Porsgrunn har «kjøpt» med sin millioninvestering.

Bamble kommune har gått inn med 2,4 millioner kroner i engangs investering, og 110.000 kroner i årlig driftskostnad de neste 20 årene. Det gjør turnhallen til en interkommunal hall. Turngruppene i Porsgrunn får 6,5 timer i uka til disposjon i hallen. Foreløpig er onsdagene forbeholdt turnere fra Porsgrunn.