Høl tettes for 72 millioner

KLART: Herøyavegen får et enormt trafikksikkerhetsløft.

KLART: Herøyavegen får et enormt trafikksikkerhetsløft.

Av

Bypakkekritikerne kan komme til å få mer vann på mølla når sykkelprosjekt til 72 millioner kroner settes i gang på Herøya. Det blir nytt politikerjippo når blant andre ordførerne i bypakkesamarbeidet skal skrangle med kjeder for å markere åpning av «Bypakkeprosjektet Rv 36 Klevstrand-Skrapeklev» onsdag.

DEL

PD mener Dette er sykkelvegen som skulle ha kosta 58 millioner, men etter anbud ble det klart at budsjettet var urealistisk. De måtte plusse på 14 millioner, tatt fra et annet bypakkeprosjekt, rundkjøring ved Kulltangen. Tidligere er titalls millioner blitt flytta fra planlagt overgang ved håpløse Hammerkrysset. Slik blir bypakkemidler sjonglert.

72 millioner er mye for å bygge bedre sykkelvei og fortau mellom Bakkedammen og Klevstrand, en strekning på en drøy kilometer, men slik er prosjektet priset i markedet. Mange har venta lenge på bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Herøyavegen. Tross stiv pris, er det bedre at prosjektet blir realisert enn ikke realisert, for det er ikke tvil om at strekket fra Bakkedammen til Klevstrand er et høl i det myke trafikknettet.

Budsjettsprekken på 14 millioner er mye på et forholdsvis lite bypakkeprosjekt. Det har gått lang tid siden ulike bypakkeplaner ble laga på skrivebordet, og på Herøya ser vi at ingen entreprenør ville ta jobben for den antatte prisen. Mer budsjettsprekk er sannsynlig, som for ny bru, nytt Franklintorg og ikke minst turveien langs elva. Det blinker i varsellamper.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken