– Årsaken er at bommene som før sto inntil Brekketunnelen skal flyttes lenger sørover, slik at de er klare til tunnelen er ferdig rehabilitert. Men strekningen Helland-Island stenger ikke før klokken 20.00 fredag kveld. Derfor er E18 foreløpig åpen.

Det sa trafikkoperatør Anne Lande ved veitrafikksentralen sør litt før klokken 17.00.

Se kartet som viser køene på E18 i bunnen av saken

Fra klokken åtte fredag kveld er det bom stopp for all trafikk mellom de to avkjøringene til Holmestrand, fra sør ved Hellandkrysset, fra nord ved Islandkrysset. Nordgående trafikk blir da ledet inn på gamle E18, gjennom Holmestrand sentrum, sørgående fra Islandkrysset og nedover Bispeveien. Årsaken er at veivesenet skal oppgradere Brekketunnelen.

Mens arbeidet pågår skal trafikken gå gjennom ett av løpene. Veivesenet trenger helgen til å forberede og legge til rette for at trafikken fra mandag morgen kan gå gjennom tunnelløpet som ikke er under oppgradering.

Utover fredagskvelden er det køer både på E18 og på Bispeveiene, viser køkartet: