Høyre: Ansatte sies opp og privat selskap tar over parkering

Ansatte i kommunen skal ikke lenger vernes mot oppsigelser, eiendomsskatt på hytter skal ikke øke, og privat selskap skal drive parkeringsordningen i Porsgrunn.