Hun er ny sjef for helse, mestring og rehabilitering

LEDER: Mona Johnsen, ny virksomhetsleder for helse, mestring og rehabiliteringstjenester.

LEDER: Mona Johnsen, ny virksomhetsleder for helse, mestring og rehabiliteringstjenester. Foto:

Mona Johnsen har fått jobben som virksomhetsleder for helse, mestring og rehabiliteringstjenester i Porsgrunn kommune.

DEL

Hun tråkket til i den nye jobben allerede 5. februar. Miljørettet helsevern i Grenland og måling av luftkvaliteten i grenlandsområdet er en del av virksomheten. Utover dette jobber den i hovedsak med folkehelse, friskliv, habilitering, rehabilitering, hjelpemidler, legetjenester, fastlegeordningen og legevakt. Borgehaven døgnrehabilitering, sykehjem, boliger og aktivitetssenter er en del av denne virksomheten, og det er nettopp derfra Johnsen kommer til den nye jobben. Der var hun avdelingsleder. Hun kjenner med andre ord godt til deler av virksomheten hun nå leder fra før.

Det er en stor virksomhet hun har fått ansvaret for. Til sammen er det 220 ansatte i 133 årsverk hun leder i den nye jobben. På kommunens nettsider sier hun at hun har blitt for alle, selv om virksomheten er stor.

Johnsen er opprinnelig fra Hovet, men bor nå på Breidablikk. Hun sier til nettsiden at hun er glad for at hun fikk jobben.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten. Jeg overtar en godt drevet virksomhet, som jeg må forme litt selv, står det at hun sier.


Artikkeltags