Det var Ole Roger Dyrkorn og Rødt som fremmet dette forslaget som fikk 4 stemmer og falt:

Bamble kommune vedtar Alternativ 3 med å bygge ut på Eik gjenvinningsstasjon. Plasseringen tilfredsstiller kravene til stasjonsplassering i responsanalysen. Et nytt bygg vil imøtekomme dagens krav til tekniske løsninger og man får optimal organisering av byggets interne funksjoner, og eksisterende bygg kan få etterbruk. Man vil også få full drift av eksisterende stasjon i byggetida.

I forslaget sa Dyrkorn også at Bamble kommune stiller tomta til fri disposisjon for Grenland brann og redning IKS.

De som stemte for forslaget i tillegg til Dyrkorn selv, var Ana Lopez Taylor, Hilde Petrikke Østlie (H) og Atle Johnsen Gyllensten (KrF).

Flertallsvedtaket i Bamble kommunestyre fulgte kommunedirektørens innstilling for vurdering av plassering av ny brannstasjon i Bamble for Grenland brann og redning.

Vedtaket ble at brannstasjonen får tomt i Grasmyrbakken. Vedtaket er i tråd med den responsanalysen som Grenland brann og redning fikk utredet i fjor høst.