Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil legevakt på Heistad koste?

Porsgrunn kommune vil bygge ny legevakt på Heistad, og kommer trolig til å starte et forprosjekt sammen med Bamble. Saken er kolossalt politisk følsom, og utredninger om ulike legevaktløsninger har kommet og gått i mange år.

PD mener

I 2017 ville Skien ikke lenger være med på flere utredninger, og har bygget sin egen legevakt sammen med tre andre kommuner. Det er ulike meninger om Skiens rolle, men det er et faktum at de klarte å ta en avgjørelse etter endeløse utredninger.

Ledelsen i Bamble har presisert at et bredt flertall står bak vilje til forprosjekt på Heistad. Det betyr ikke at Porsgrunn kan regne med at Bamble sier ja til å flytte legevakta ut av kommunen og over brua. Dit kan veien være lang, kronglete og usikker. Det samme gjelder Kragerø. Porsgrunn må være forberedt på å bli stående igjen alene, noe annet vil være naivt å tro.

Porsgrunn har flere store byggeinvesteringer på gang, som ny ungdomsskole på Tveten, livssynsnøytralt seremonibygg, svømmehall på Heistad, og ny infrastruktur til ferge i Breviksskjærgården. Kostnadene på flere av disse prosjektene har variert og vil trolig fortsatt variere. Kommuneledelsen er i liten grad orientert om hva et legevaktbygg på Heistad kan komme til å koste. Vi mener prisen må være et tungtveiende argument for hva slags legevaktløsning som velges, og kvalifiserte opplysninger bør komme på bordet før de brenner bruer til Skien.

Kommentarer til denne saken