Hvor ble det av alle? –Uvanlig stille på Pasa nå

Etter måneder med ekstremt trykk har det blitt veldig rolig ved avfallsanlegget i Pasadalen.