40 prosent av hytteeierne i Bamble har ikke utslippstillatelse. Kloakken går enten ned i grunnen eller sendes ut i sjøen.

– Så langt har vi undersøkt 3-400 hytter. Det viser seg at 40 prosent av disse ikke har godkjent utslippstillatelse. Planen er å undersøke samtlige 1600-1700 hytter i kommunen, sier miljøvernkonsulent Henning Berby til PD.

– Problemet er bare økende. Politikerne er restriktive med å tillate innlagt vann og kloakk i hytter, sier Berby.

For de som ikke har lovlig utslipp, kan det medføre ubehageligheter.