Hytteeiere i Bamble slipper denne avgiften

Av

– Eiere av 2500 fritidsboliger i Bamble skal ikke betale feieavgift, sier kommunalsjef Leidulf Aakre. Han orienterte om feieavgiften i kontrollutvalget.