Idrett og kultur stengt – vil holde 90 ansatte i jobb

Kultur- og idrettsjef sier de så langt har klart å finne arbeid til kommunens ansatte som er rammet av stenging.