Følg PD på Facebook

I innstillingen til Utvalg for barn og unge foreslår rådmannen at den nye basishallen i Brevik skal ha innvendige mål på 24 ganger 35 meter.

Dette betyr at kostnadsrammen for Nye Brevik oppvekstsenter må økes med 5,8 millioner kroner, til en total kostnad på 169,8 millioner kroner.

Men denne merkostnaden skal finansieres ved statlig tilskudd og momskompensasjon.

Ifølge rådmannens innstilling til politikerne, heter det også at økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold på 100.000 kroner som følge av økt areal, skal innarbeides i budsjettåret for 2017.

Lobbyvirksomhet

Med denne anbefalingen fra rådmannen, må man kunne si at Brevik Idrettslags diplomatiske lobbyvirksomhet inn mot både administrasjon og politikere har lykkes. Rådmannens forslag om større hall er nemlig akkurat slik idrettslagets prosjektleder Steinar Planting og styreleder Terje Haukedal har ønsket helt fra starten av, men ikke helt har våget å tro på.

Utstyr

Bakgrunnen for rådmannens nye romslighet er blant annet informasjon fra Kulturdepartementet og Norges Gymnastikk og Turnforbund om at det ikke er noen spesifikke krav til hva som skal være av utstyr i en baishall.

Definisjonen på permanent oppmontert utstyr blir ikke nødvendigvis at det er fastmontert, men at det ikke bør rigges etter hver treningsøkt.

Det Porsgrunn kommune tidligere har oppfattet som minimumspakke, utstyr til cirka 1,5 millioner kroner, var en anbefaling og ikke et krav fra Norges Gymnastikk og Turnforbund.