– Vi blir kritisert for å være udemokratisk. Det vi ønsker er å ta diskusjonen ut av lukket rom og inn i det åpne rommet for å få en mer demokratisk prosess. Vi sto i stormen mot motorveiplaner for ny E18 som ville ha rasert natur og landbruk. Isteden kommer veien i tunnel og det blir veldig bra. Vi er klare til å stå i stormen også med ny riksveg 36, sier Ingebretsen.

Mandag denne uka gikk hele seks partier hardt ut mot han og ordfører Robin Kåss for udemokratisk prosess i bypakkesaken, og forsøk på å få vedtatt bastante og absolutte krav som kunne ha torpedert bypakkesamarbeidet. Ingebretsen (Ap) har en helt annen oppfatning.

– Jeg har trukket i tvil inntektsgrunnlaget for ny bypakke. Jeg mener ny bypakke ikke består av 10–11 milliarder slik bypakkekontoret har lagt inn, men 7–8 milliarder.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Fordi konflikten har vært at Statens vegvesen og fylket har ment at vi må låse 5,6 milliarder til ny riksveg 36 før vi begynner å bruke penger på noe annet. For å få løst riksveg 36 med tilførselsveger slik de legger inn som premiss, trenger de 6,5 milliarder, sier Ingebretsen.

I hans regnestykke, som er fratrukket usikre inntekter, er det ikke aktuelt å bruke 6,5 milliarder til riksveg fra en total bypakke på 7–8 milliarder i 15 år framover. Da vil omtrent hele den neste bypakka gå til en riksvegutbygging med motorveistandard mellom E18 og E134, et åpenbart statlig ansvar som forsøkes veltes over på en lokal bypakke med bompengebetaling for innbyggere i Skien, Porsgrunn, Siljan og muligens Bamble.

– Det er derfor jeg har kalt dette for fordekt motorveiutbygging. Den overordna riksvegkorridoren har fått større plass i bypakka. Vi ønsker ny riksveg 36, men først vi må ha en god og åpen diskusjon om hva en ny fase av bypakka faktisk skal inneholde, sier Ingebretsen.

I møter i bypakkesamarbeidet legges det fram hauger med foiler med omfattende informasjon som politikerne blir fortalt at det haster å få vedtatt i likelydende vedtak i samarbeidskommunene i Bypakke Grenland. For Ingebretsen er det utenkelig at Porsgrunn bystyre skal fatte et nytt felles vedtak uten en god og bred debatt i forkant om hva bypakka skal inneholde. Han sier det ikke var meninga at ledelsen i Bypakke Grenland skulle komme til Porsgrunn formannskap i forrige uke med sine foiler og informasjon.

– Det var vi som pusha på for å få dem inn. Vi så behovet for å få informasjonen fram og ut i dagen. Det Robin og Trond og Porsgrunn bystyre har sagt om ny bypakke og bompenger gjelder. Vi vil ha ny 36, men vi har også hørt hva samferdselsdepartementet har sagt: Legg mer vekt på klima og miljø, i større grad gjenbruk av eksisterende vei, bygg delstrekninger, etappevis utbygging, og så sier de redusere på veistandard, som et betyr lavere fart, smalere veier og flere kryss.

Ingebretsen forstår ikke hvorfor veimyndighetene vil bygge en så stor Rv36 i Grenland når veien har så lav trafikk. Han sier også at han er overrasket over at Skien ikke har begynt å snakke høyt om detaljene i riksveg 36.

– Den kan komme til å gå tvers gjennom landbruk og noen av de beste naturområdene i Grenland, som Solumsmarka. Det kan komme en trefelts motorvei mellom fritidsparken og Hvitsteinstjenna, i dagen. Det er mulig å legge den i tunnel, men da må vi prioritere. Vi og Skien bør ha mer felles front for god byutvikling, og mindre på en bypakke som skal løse transportveier mellom landsdeler, sier Ingebretsen.