Ingen vet hva det vil koste - men utvalget vedtok å legge fergekaia på moloen ut på høring

Av

Et enstemmig utvalg for miljø og byutvikling vedtok tirsdag ettermiddag å følge rådmannens innstilling om 1. gangsbehandling av reguleringsplan for Sandøya fergekai lagt til moloen. Forslag til reguleringsplan legges ut på høring og til offentlig ettersyn.