Rushtida, som fylkeskommunen kaller det, blir fra 15. juni til 15. august én time på ettermiddagen, kontra halvannen time som er praksis ellers i året.

– Onsdag 15. juni innføres sommerrutinen for åpninger av Porsgrunnsbrua, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanna Hekkelstrand.

– Dette innebærer at rushtiden, der brua ikke åpnes for fritidsbåter, endres fra 15.00-16.30 til 15.00-16.00. Om morgenen åpnes ikke brua mellom 07.30 og 08.30, som er samme praksis som i vintersesongen, meddeler hun, og legger til at ellers i døgnet vil bruåpninger begrenses til hvert kvarter for å redusere antall åpninger.

Sommerrutinen er imidlertid kun gjeldende på hverdager.

– Det er ingen regulering i helgene, og nyttetrafikk vil alltid kunne passere, uttrykker Hekkelstrand.

Endringer, oppå de fylkeskommunen nå legger fram, kan dog forekomme.

– Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i denne rutinen i løpet av sommersesongen, da fylkeskommunen har søkt Kystverket om å utvide rushtidsfredningen for fritidsbåter.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon når vedtaket fra Kystverket er klart.