– Jeg er takknemlig, stolt og meget glad!

Det sa Aasland til PD midtveis i arrangementet som fortsatt pågikk med dyptpløyende kåseri og lunsj i lillesalen i Ælvespeilet fredag formiddag.

Der la Aasland-familien og forfatter Kjell Ivar Brynsrud fram en splitter ny familiekrønike, en bok på 215 sider om den kjente handelsfamilien gjennom 125 år.

Fra skogene

De kom fra skogene i Kilebygda og bygget seg opp via salg av skog, investering i forretning og eiendom på Vestsida, og har som Jacob skriver i etterordet overlevd to verdenskriger, fem disponenter, flere børskrakk, oljekrise, finanskrise og store konjunktursvingninger.

Skog, trelast, skipsfart i sjøfartsbyen Porsgrunn og handel i ulike faser gjennom epokene har ført til et enormt nettverk av forbindelser. Veldig mange har på en eller måte hatt med Aasland å gjøre.

– Det startet for 125 år siden. Vestregate var et livlig, lite strøk, sa Brynsrud da han kåserte om familien og historien på lanseringen i Ælvespeilet.

Rett foran ham satt gjester som har tråkket i Vestregate i hele sitt liv. Brynsrud-familien satt ved et bord foran, bak dem et bord med Christoffersen og sterkt innslag fra det tidligere Jernhanssen, bak dem flere bord med Aasland-familie.

Helt bakerst satt Leopold Løvenskiold sammen med tegner Ole Johnny Hansen. Midt i salen var flere fra byens historiemiljø, og på veggrekka hadde de plassert ansatte og deler av urbefolkningen på Vestsida. Helt foran satt blant andre Finn Morten Steen.

– Familiesamhold

– Det har vært et familiesamhold. De har lagt stein på stein, sa Brynsrud.

Han tok gjestene med tilbake langs lange linjer til 1500-tallet, embetsmennene, skogene, næringslivet som vokste fram med Aasland i et bynært, men likevel fjernt bygdestrøk i Kilebygda. Over vannene kunne de transportere. De var blant slektene som skulle få stor betydning i regionen.

– Min oldefar Andreas var nok langt mer innovativ den gang enn jeg er i dag. Han deltok i planlegging og gjennomføring av en telefonforbindelse til Kilebygda, sier 4. generasjon Aasland, også han en Jacob.

– Vi er bosatt og har hovedsete i Porsgrunn, men Kilebygdablodet lever fortsatt i oss alle, skriver Jacob i boka.

Et stort arkiv gikk tapt i den forferdelige brannen i Vestregate 20 i 2013. Deler av arkivet lå i stålskap, men selv ikke stål klarte å beskytte innholdet fra den voldsomme varmen.

Herskapelig

Brynsrud har brukt to år på boka og nevner Jacob, Gunnar Aasland, Lise Aasland, Arne Johansen, Eivind Gisholt og Per Sondresen som viktige kilder.

Ikke uventet siterte Brynsrud fra Porsgrunnssangen som beskriver nøyaktig bymiljøet som Aasland kom til og etablerte seg på Vestsida med butikk og den gamle Klokkergården, en herskapelig eiendom med adresse Vestregate 2, nær Byebakken og Lysthusåsen, bevart i prakttilstand.

– Dampbåten med Aasland-familien om bord rundet Torsbergodden og seilte inn på Porsgrunnselva i 1898, skriver Brynsrud.

Boka heter «Fra skogbruk til jernvare» og har familieeiendommen i Vestregate som oppslagsbilde.