Det var i kommunestyret 11. februar, at Janett Rogn Falkevik ble valgt til å være medlem av kontrollutvalget. Hun erstatter plassen til Mette Aanesen Arctander (Ap) som har flyttet fra Bamble kommune.

I kommunestyret blir Mette Arctander erstattet med varamedlem Roar Isaksen (Ap) som ifølge valgresultatet, rykket opp som fast medlem av kommunestyret. Nytt varamedlem er Tone Bjørnstad (Ap).

Utvalgsmedlemmer

Bamble kontrollutvalg har denne sammensetningen etter endringsvalget:

Bård Hoksrud (Frp) leder og Steinar Johnsen (H) nestleder.

Medlemmer er Anita Dahl Simonsen (Frp), Janett Rogn Falkevik (Ap) og Svein Kåre Kjennerud (Sp).

PD skrev feilaktig i avisa tirsdag at Svein Kjennerud representerer SV, men han representerer altså Senterpartiet.

Varamedlemmer til kontrollutvalget er Jan Erik Gyllensten (KrF), Halvor Thommesen (H), Jon Arne Nilsen (H), Signe Marit Prestegård Rise (KrF), Anne Thommesen Flølo (Frp), Eirik Ellingsen (Ap) er varamedlem fram til 1. 2. 2022, Solveig Marit Bugtene (SV) og Trude Tangen (Ap).