STOLT AV NORCEM: Tom Jacobsen er hovedtillitsvalgt ved Norcem Brevik. Han er stolt over at bedriften har levert et veldig godt driftsår. Deponi-debatten syns Jacobsen er slitsom og krevende, men nå ser han fram til behandlingen av planprogrammet for konsekvensutredningen om et mulig deponi i Dalen gruver til Norcem i Brevik.

Norcem-ansatte venter spent på konsekvens-utredningen

– Nå har vi fått deponisaken dit vi ansatte har villet hele tiden. Nå går vi i retning av et planprogram for en konsekvensutredning, sier hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen ved Norcem Brevik.
Publisert