Flere reagerte på at et diettfradrag for pendlere skrotes i regjeringens budsjettforslag. Men ifølge et HR-selskap kan pendlere spare tusener på ordningen.

Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstaker spare flere tusen kroner i skatter og avgifter dersom forslaget til ny pendlerskatt blir vedtatt, skriver teknologi- og kompetanseselskapet Infotjenester i et notat mandag.

Bakteppet er at regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.

Det innebærer at arbeidstakere som tidligere har hatt dette trekkfritaket, vil få en ekstra stor skatteregning for 2018.

Men ifølge Infotjenester er disse utgiftene skattefrie hvis de dekkes av arbeidsgiver. Det betyr at både arbeidsgiver og arbeidstaker vil spare mange tusen på å dekke diettutgiftene for pendlerne, i stedet for å betale ut pengene som lønn.

Kan dekke

HR-selskapet har tatt utgangspunkt i en årsinntekt på 500.000 kroner i sitt eksempel.

– Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstakeren spare 16.300 kroner i skatt. Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstaker, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Han understreker at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men i form av en reell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der det reduserte beløpet framkommer som arbeidstakers lønn, og retten til diett framkommer.

Saken fortsetter under bildet.

 

Elvestad peker også på noen ulemper for arbeidstaker ved en slik overenskomst. Dekningen av diettutgifter går ikke inn i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjon. Arbeidsgiver vil spare tilsvarende på reduserte utgifter til sykepenger, feriepenger og pensjonssparing.

– Gått ut på dato

Forslaget om å fjerne pendlerfradraget for diett vakte reaksjoner allerede da budsjettet ble lagt fram. Senterpartiet gikk hardt ut mot forslaget om å «øke skatten for vanlige arbeidsfolk».

– Mange pendlere i Akershus har med dagens regjering fått flere tusen kroner i økt skatt. I 2018-budsjettet foreslås det ytterligere skjerpelser, og denne gangen er det framfor alt de som er avhengige av pendlerbolig som blir rammet, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik.

Men finansminister Siv Jensen (Frp) forsvarer forslaget.

– Dette er et fradrag som har gått ut på dato. Jeg synes det er urimelig at noen skal få et fradrag for å reise hjem og lage mat. De fleste av oss får ikke det, sa hun på NRKs «Debatten».

Jensen understreker at pendlere som ikke kan lage mat i pendlerboligen, fortsatt vil få det omtalte fradraget.

Regjeringspartiene skal nå ut i budsjettforhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF. (ANB-NTB)