Jobber for at færre må være alene på dødsleiet: – Stort behov

Røde Kors har opprettet egen våketjeneste for dem som ikke har pårørende som kan stille opp når de ligger for døden.