Porsgrunns Dagblad gjorde et solid opplagsbyks i året som gikk med en økning på 574 aviser. Prosentvis hadde PD den største framgangen i Telemark, og også på landsbasis er avisa blant de beste.

– Dette er svært hyggelige tall, sier en fornøyd Erik Enger, PD-redaktøren som får mye av æren for den framgangen avisa nå opplever. Enger ble satt på redaktørkrakken i 1994, da avisa var nede i en bølgedal med et ras av abonnenter. I løpet av to år har han lyktes med å snu pila og bringe PD-opplaget oppover igjen. De bekreftede opplagstallene for 1995 viser at PD økte med 9,5 prosent.

– Alle har bidratt og gjort en kjempejobb.