Det spesielle i Porsgrunn, i motsetning til for eksempel Bamble, er at 65 prosent av barnehageplassene er private. Kommunalsjef Stensrud fortalte til PD i forrige uke at kommunen nå blant annet vil ta i bruk kinoreklame i kampene om barna.

Sett fra et foreldreperspektiv er synkende barnetall ingen umiddelbar krise. Valgfriheten blir større, og barnehageeierne blir tvunget til å sette større fokus på kvalitet.

Småbarnsforeldre har nemlig blitt mer kvalitetsbevisst de siste årene. En god barnehage får fort en godt rykte, og negative ting sprer seg ofte som ild i tørt gress. Foreldre velger selvsagt det beste for barna sine.

Vi har lenge sett at private barnehager markedsfører ulike typer fasiliteter og utvidede åpningstider, og de senere årene har barnehageeierne hatt økt fokus på brukerundersøkelser. Fornøyde foreldre er jo den beste garantien for framtidig rekruttering.

Vi tror også at småbarnsforeldre i årene framover vil legge mer vekt på det pedagogiske innholdet når de skal velge barnehage for sine barn. Det betyr at barnehagene, både de private og de kommunale, blir tvunget til å jobbe med kvalitet og «produktutvikling». Konkurranse tvinger utvilsomt fram kvalitet!