Vi mener ordføreren må løsne på regimet og øke tilstedeværelsen av fagfolk.

Da korona, testing og isolasjon ble offentlig tema i Porsgrunn 27. februar, kom kommuneoverlegen til formannskapet og ga informasjon. Det var viktig og riktig. Etter kort tid tok ordfører Robin Kåss kontroll over informasjonen.

For Porsgrunn er det bonus å ha en lege i ordførerstolen. Kåss ble tidlig oppdatert på koronaviruset, og har tatt tidlige smittevernsgrep, blant annet den omstridte Facebook-meldingen om å hente barn i skoler og barnehager. Status er fortsatt at Porsgrunn er lite rammet av korona, og det gir helseapparatet bedre og kanskje livsviktig tid til å forberede en forventet smitteøkning.

Det er i egenskap av ordfører at Kåss informerer befolkning og medier. Hittil er kommunens egne fagfolk nærmest usynlige i bakgrunnen. Informasjonen blir ofte vag når den flyttes fra førstehånd og må gjennom flere ledd før den gis ut. Det er feil nå.

Vi må få mer tydelige fakta fra fagfolk også lokalt, ikke bare nasjonalt. Informasjonsoppgaven er enorm. Kåss er alltid tilgjengelig, men han kan ikke fronte alt alene.