Gå til sidens hovedinnhold

Kan ikke være nikkedukke

På den sju mål store Aasland-tomta i Drangedalsvegen 13 vil Bratsberg AS oppføre et nybygg på 10-12.000 kvadrat i minst fem etasjer. Nå har velforeningen og noen av naboene kommet med reaksjoner som er viktige innspill.

PD mener

Utbyggingen på den store tomta på det sentrale Vestsida vil bli en test på om Porsgrunn kommune virkelig ønsker å følge sine egne intensjoner om fortetting basert på kvalitet, eller om de skal føye seg som en nikkedukke overfor en stor utbygger og arkitektene.

Naboene peker på at denne aktuelle delen av Vestsida mangler lekeplasser. Med generasjonsskiftet har flere barnefamilier flyttet til den populære bydelen og det gir seg selv at Porsgrunn kommune må følge opp barnas behov for lekeplass og grøntområder i sitt nærmeste nærmiljø. Det betyr at kommunen må stille ufravikelige krav til at utbygging ivaretar kvalitet også for andre enn utbygger og de som skal leie i nybygget. Dette gjøres med uangipelige formuleringer i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale.

Også bydelen og naboene må oppleve en gevinst med en så stor utbygging som helseparkprosjektet på Aasland-tomta er. Aasland-familien selv er erklærte Vestsida-patrioter og bør kunne stille noen enkle krav til utvikling av eiendommen de fortsatt eier og som Bratsberg AS har opsjon på. På den måten blir helseparken et bedre prosjekt enn om det utelukkende skal baseres på utbyggers bunnlinje.


Kommentarer til denne saken