Kan komme fartsgrenser for fritidsbåter og vannscootere

Av

I sommer har politiet i sjøpolititjenesten i Telemark vært bekymret for råkjøring med vannscootere på Porsgrunnselva. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå sendt ut på høring et forslag om fartsgrenser på sjøen.