Kan starte riving, men på eget ansvar

Telemarkhus AS har fått godkjent plan om fradeling av tomt, riving og oppføring av to nye boliger i Brånanvegen.