Ordføreren har gått ut og frarådet kommunens innbyggere å reise til Oslo og andre steder med mye smitte. Når NM i svømming arrangerer i Kjølnesbadet vil veldig mange av de drøyt 400 forventede deltakerne komme fra Oslo og omegn. Ordfører Robin Kåss sa 16. oktober at han anså det å reise til et slikt mesterskap som en nødvendig reise. Nå sier han at de er i løpende dialog med arrangørklubben Poseidon og Norges Svømmeforbund når det gjelder gjennomføringen av mesterskapet.

– Vi vurderer mesterskapet fortløpende, særlig med tanke på smitteutviklingen siden jeg uttalte med om det for tre uker siden. Men det er viktig å understreke at vi ikke har konkludert, sier Kåss.

– Betyr det at dere vurderer å avlyse mesterskapet?

– Det ligger jo implisitt i det jeg sier, svarer ordføreren.

Trygg på arrangementet

Generalsekretær Bjørn Soleng i Norges Svømmeforbund sier at han inderlig håper at norgesmesterskapet i kortbanesvømming går som planlagt i halvannen uke.

– Det er trist at kommunen vurderer hele arrangementet. Vi har dialog med kommuneoverlegen i Porsgrunn, og vi har full tillit til at Poseidon som arrangør vil gjennomføre et mesterskap i trygge rammer i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger for slike arrangement. Poseidon har jobbet knallhardt for å få til mesterskapet med de smitteverntiltakene som er nødvendig. Vi har stor respekt for at kommunen må gjøre sine smittevurderinger hele veien, men vi mener at dette mesterskapet er innenfor, sier generalsekretæren.

Han forteller at det er gjennomført over 20 stevner etter at det ble åpnet opp for svømmeaktivitet, og at det har gått veldig bra hele veien.

– Vi har ingen smittetilfeller knyttet til stevner eller andre arrangementer. Og vi har hatt stevner med like mange deltakere som vi får i mesterskapet i Porsgrunn. Det kommer også deltakere som skal ut og representere Norge i andre mesterskap, og som ikke vil risikere å ødelegge de mulighetene. De vurderer det ikke som farlig å dra til Porsgrunn og svømme kortbane om halvannen uke.

Samfunnsansvar

Generalsekretæren i svømmeforbundet understreker at de har fått i ansvar fra regjeringa å verne om de unge og la dem få drive med fysisk aktivitet.

– Vi tar samfunnsansvaret vi er tillagt, og vi ønsker å verne om idretten og de unge utøverne. Helseministeren og andre har sagt at de unge ikke skal bli skadelidende i denne situasjonen, og det vil vi være med å sørge for, sier Soleng.

Han gjentar at han inderlig håper på en fortsatt positiv og fin dialog med kommunen, og at mesterskapet vil kunne gjennomføres som planlagt fra 13. til 15. november på Kjølnes.

Presiserer

Ordfører Robin Kåss ønsker tirsdag kveld å presisere at når det gjelder kortbane-NM i svømming, så er bekymringen knytta til den nasjonale smittesituasjonen, og ikke lokale forhold.

– Da er det de nasjonale reglene som gjelder og kommuneoverlegen vil selvfølgelig si nei til arrangement som er i strid med nasjonale regler. Så lenge de følger de nasjonale reglene, så er det svømmeforbundet som må beslutte om de vil gjennomføre eller ikke. Så ser vi at det er en utfordring med mange tilreisende når smittesituasjonen er som den er i Norge, men det kan ikke vi som kommune gjøre moe med. Det eneste vi kan gjøre er å love å bistå den lokale klubben hvis de velger å avlyse, skriver han i en sms.