I ny sak til formannskapet mener ordfører Robin Kåss at flere av de politiske møtene skal overføres på nett.

– Ordfører mener at tilgjengelighet for alle innbyggere til å følge de politiske møtene er viktig for lokaldemokratiet. Digital overføring gjør dette enklere. Det bør derfor være tungtveiende årsaker for at møter i bystyret, formannskapet, administrasjonsutvalget og hovedutvalgene (UMB, HO og BUK) ikke skal videooverføres.

Det skriver saksbehandler.

UMB er utvalg for miljø og byutvikling, HO er utvalg for helse og omsorg og BUK er utvalg for barn, unge og kultur.

Saksbehandler skriver at kravene til universell utforming og teksting av videoene gir tilgjengelighet også for de som av ulike årsaker, ikke hører sendingen.

– De som ikke kan høre lyd skal få presentert lydinnholdet på en alternativ måte. Teksting er også nyttig for de som ikke har tilgang til lyden eller ikke ønsker å ha på lyd.

Manuell teksting gir best resultat, men det er ressurskrevende, og ordføreren mener automatisk teksting vil ligge innenfor akseptabel feilmargin.

Porsgrunn har ikke fattet et formelt vedtak om at alle politiske møter skal overføres digitalt. Det skal gjøres nå.