– Trist at det ser sånn ut, det går jo ikke an, sier Ole Andreas Olsen.

Han forklarer at kirkegården på Vestre Porsgrunn ikke blir vedlikeholdt skikkelig , eldre gravstøtter er dekket av mose og blir igjengrodd av rododendron trær. Den gamle smijernsgjerdet mot Kirkegata gror igjen av mose og burde vært malt og stelt med. Han mener at noen må ta ansvar.

– Det må holdes og drives. Her skulle det vært skufla og holdt ved like, sier han.

Han peker på gjerdet som er kledd i mose, og en port-dør som ligger ødelagt og lent mot gjerdet.

– Den har vært sånn siden jeg jobba her, og det er flere år siden. Skjønner du?

Det er flere som er enige at noe burde gjøres. Det var en eldre mann som tipset PD om saken. Han ønsker å være anonym, men uttrykte sin bekymring over at kirkegården nå forfaller.

– Det ser jo ikke ut. Jeg syntes det er synd at det skal være sånn. Her kommer det folk og skal ha bryllup og begravelser også ser det sånn ut. De hadde råd til ny kirke på østsiden, men å vedlikeholde det vi har kan de ikke. Rister han på hodet oppgitt.

Han har ringt kirkesjefen flere ganger til ingen nytte. Da PD snakket med kirkesjefen, sa han:

– Vi har et mål om at det skal være et sted og finne ro og vi ønsker ikke at det skal gro igjen. Vi må se på det og ta en befaring, sier Johannes Sørhaug, kirkesjefen i Porsgrunn.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort mer?

– Vi har inne en søknad om midler til vedlikehold fra kommunen og venter på den. Da må vi ta en befaring å se på hva som må gjøres. Når du snakker om gravstøttene så kan det være gravstøtter folk eier.

– Burde dere ansatt noen som kan stå for vedlikehold?

– Vi kjøper tjenester fra Porsgrunn kommune. Det er blitt en forandring at det nå er et team som jobber med kirkegårdene i kommunen og ikke en person som står for ansvaret lenger. Det kan oppleves som at det er mindre personlig. Men vi jobber for at kvaliteten skal være den samme, avslutter Sørhaug.