Kirkegården gror igjen: – Ser ikke ut

Ole Andreas Olsen har vært kirketjener i Vestre Porsgrunn kirke i 30 år. Nå reagerer han på at kirkegården forfaller.