Kjøpte gården for snaue 10 millioner – dette er planen han har for eiendommen

Skal vi tro investor og daglig leder i FIHA Holding AS, Arve Haugseter, skal tomta i Heistaddalen bygges om til «prisgunstige leiligheter».