Nye E18 mellom Rugtvedt og Langangen er et av Norges største veiprosjekter. I desember startet utbyggingen ved Herregårdsbekken, der Nye Veier skal lage tunnel fra Preståsen til Kjørholt.

– Vi har satt opp midlertidig bru over Herregårdsbekken, og nå har vi begynt å grave på andre sida på Bjønnås, sier prosjektleder Morten Lossius hos Nye Veier.

Arbeidet foregår i alle ender, både fra Steinbrekka opp til Herregårdsbekken, og også fra sør og ned mot Bjønnås. Men dette er bare forarbeidet til tunnelen som, når den er ferdig, vil være hele 5,2 kilometer lang.

– Vi kommer til å starte driving av tunnelen i februar.

Bilister som kjører ned Nystrandvegen, kan se rett ned på det store anleggsområdet. Selv om det er er litt trangt om plassen i krysset opp mot Langangen når store lastebiler skal ut og inn, har ikke prosjektleder merket at arbeidet har påvirket trafikken noe særlig.

– Vi ønsker å minimalisere ulemper for trafikanter, og så langt har trafikken vært grei. Men en lastebil nå og da må folk tåle, sier han.