Resultatet er formidabel fornyelse i Porsgrunn sentrum, men det er et vesentlig problem når de nå skal starte på strekningen fra Skagerakbygget til rundkjøringa ved Schrøders, den siste av fire rundt 400 meter lange etapper: De mangler fem millioner til å gjøre jobben ferdig. Dette er de fem bypakkemillionene som ble omdisponert til den nye gang- og sykkelveien på Herøya. Dersom pengene ikke tilbakeføres til Sverresgate-prosjektet, vil en essensiell del av planen koke bort i kålen, nemlig de aller siste meterne fram til og med rundkjøringa ved Schrøders. Der deler trafikken seg mellom Storgata opp Osebakken, og videre over brua mot Hovengasenteret.

Oppgraderingen av Sverresgate fra Kirkebakken til denne rundkjøringa dreier seg om fornyelse av eldgammel infrastruktur over og under bakken, på en rundt 1700 meter lang strekning, for 82 millioner kroner. Uten bypakka og bompengene ville prosjektet ikke vært mulig.

Et av poengene med å fullføre helt til mål, og dermed tilbakeføre de fem millionene, er å få flere syklister inn i Sverresgate. Vi mener bypakka og relevante politikere må ta tak i dette, for ingen er tjent med bare delvis fullførte prosjekter.