Sven Tore Løkslid er KS-leder i Vestfold og Telemark og forteller i en pressemelding at en kartlegging viser at kommunene raskt kan sette i gang med tiltak på over 1,4 milliarder og fylkeskommunen alene har klare tiltak til nær 800 millioner.

– Dette er tiltak som kommunene raskt kan komme i gang med og som vil skape mye aktivitet i Vestfold og Telemark. De har god spredning og bare innen miljø- og energiøkonomiserende tiltak finner vi investeringer som kan bli over 100 millioner. Tiltak innen vann- og avløp ligger på samme nivå mens infrastrukturtiltak som asfaltering, rydding langs veg og bredbånd har investeringer langt over 200 millioner. Det er nettopp bredden av tiltak som kommunene har spilt inn på som kan være en viktig nøkkel for at bransjene vil komme gjennom denne krisen på en god måte, at vi reduserer arbeidsledighet, permitteringer og kan unngå konkurser i vårt fylke, mener Løkslid og KS.

Han sier det er viktig å være klar med ulike prosjekter når sentrale myndigheter nå lanserer krisepakker. Det er forventa at regjeringen kommer med krisepakker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.