Klart for ombygging av flere etasjer i det gamle SKK-bygget: Dropper ny 5. etasje

Tidligere plan om å bygge en ekstra etasje på det gamle SKK-bygget er skrinlagt. Grunnforholdene i Storgata 159, like ved elva, blir kommentert i ny redegjørelse.