Klarte ikke redde gammelt hus

Fortidsminneforeningen får ikke medhold av Fylkesmannen i klage på riving av huset i Sverresgate 21.