Klima- og miljøministeren sjekker Norcems påstander: – Er samdrift mulig?

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha vurdert Norcems opplysninger om at det ikke er mulig å ha samdrift med uttak av kalkstein og samtidig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i Brevik.