Hvis du bor i Agder-fylkene, Buskerud, Telemark, Akershus eller Oslo er det bare å nyte solen i dag og samtidig huske på å legge fram paraplyen før du legger deg, for i morgen kommer nedbøren.

- Hvis vi skal angi en gjennomsnittsnedbør så tyder prognosene på at det kan komme opp mot 20-30 millimeter nedbør på de mest utsatte stedene, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til Nettavisen.

Snøgrensen vil ifølge Gislefoss ligge på rundt 400 til 700 meter på Sørlandet. Den vil være litt lavere enn dette på Østlandet, som til gjengjeld slipper litt billigere unna når det gjelder nedbørsmengder. I skrivende stund vil det ifølge yr.no komme mellom 3,5 til 12,3 millimeter nedbør mellom klokken 12 og 18 i Oslo.

- Vurderer farevarsel

Per Egil Haga, også han statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, ber folk om å være forsiktig i trafikken mandag morgen:

- Ja, absolutt. Vi vurderer fortløpende om vi skal sende ut et farevarsel på snø som kan gi vanskelig kjøreforhold.

Årsaken til dette er at nedbøren vil starte å falle allerede tidlig på dagen mandag. På grunn av at temperaturen på dette tidspunktet er relativt lav, vil nedbøren ligge i overgangssonen mellom snø og is, også i lavlandet:

- Vi har all grunn til å tro at det kan bli glatt, fordi da er snøen våt. Utover dagen vil temperaturene stige, og da vil nedbøren gå over til regn i lavlandet, men over snøgrensen vil det komme snø hele mandagen, og muligens fortsette inn i tirsdagen også. Dette kan skape utfordringer, spesielt i høyere strøk.

- Utover tirsdagen så avtar nedbøren litt, legger Haga til. Han setter snøgrensen for Østlandet til rundt 3-500 meter.