Klubben avholder årsmøte på en annerledes måte: – Må iverksette strakstiltak

Av

Ifølge styrelederen, tvinger pandemien Urædd Fotball til å gjennomføre årsmøte. Bare 10 personer får være på plass i rommet. Andre interesserte får muligheten til å være med via videolink.