– De tre teknologi og industri- kommunene, Horten-Kongsberg-Porsgrunn er alle vertskap for store teknologiklynger av nasjonal betydning. Teknologien som utvikles i de tre kommunene vil være en viktig motor i omstillingen av norsk industri, opplyser SAMS Norway.

De jobber med utvikling av autonome mobilitets- og transportløsninger på land og til vanns, som førerløs buss og selvseilende skip fra Yara. De er lokalisert på Kongsberg og Bakkenteigen i Vestfold.

Fylkeskommunene Viken og Vestfold og Telemark har bevilget 100.000 kroner hver til klyngesamarbeid i de tre kommunene, og SAMS skal lede prosjektet sammen med næringssjefene i kommunene.

Øyvind Solbakken, næringssjef i Porsgrunn, sier i en pressemelding at samarbeid på tvers i Industritriangelet vil bidra til at det utvikles konkurransedyktige løsninger raskere og i større volum.

– På denne måten kan vi bidra til å utvikle en ny industri, tilegne oss mer kunnskap og skape flere arbeidsplasser i kommunene, sier Solbakken.

Direktør i Herøya Industripark, Sverre Gotaas, sier pengene fra fylkeskommunene har god signaleffekt. Ulike klynger har ulike vinklinger på sitt arbeid, og det er viktig å samarbeide. At Porsgrunn har universitet er helt essensielt.

SAMS opplyser at forprosjektets hovedmål er å synliggjøre og ivareta industriens behov som skal lede til et hovedprosjekt for videre samarbeid og utvikling.

– For å få til dette, inviteres industrien inn i prosjektet. På denne måten kan man gjennom en felles prosess mellom kommunen, industrien og universitet, belyse felles utfordringen og behov, heter det.