Det skal ha oppstått forvirring også da bamblepolitikerne nylig skulle stemme under behandlingen av reguleringsplan for Langesund sør. Usikre hender skal ha føket opp og ned som en jojo. Nå har Frp og opposisjonen krevd kontroll og oppvask, og ordføreren vurderer om håndsopprekning er et for svakt stemmetegn i kommunestyret. Politikerne kan bli pålagt å reise seg i avstemninger.

Jaha. Er dette komikveld? Kommunestyret i Bamble består av 33 politikere og de får godtgjørelse for å være høyt betrodde ombudspersoner for innbyggerne i Bamble. Bamble er ikke New York, det er langt mindre komplisert på solkysten, og kommunestyret må kunne klare å holde styr på en vanlig dagsorden. Det er ikke mye forlangt.

Det var oppsiktsvekkende at en så erfaren politiker som Hoksrud surret seg vekk da kommunestyret skulle stemme i en så ømtålig sak som Langesund Bad-utbyggingen.

At Frp er delaktig i å lage politisk sirkus i etterkant likner i utgangspunktet på bortkastet tid, men vi får se hva de klarer å komme opp med. Vi anbefaler kommunestyret å følge med i timen, og etablere et fast tellekorps som kan telle og dobbelttelle. Det pleier å fungere bra.