Kommunedirektørens strategi: – Vi skal sette Bamble på kartet og bli mer attraktiv

Av

– Nye innflyttere med flere barn og unge. Nye bedriftsetableringer. Satsing på en bedre skole. Et rikere kystkulturtilbud. Bedre omdømme. Øket turisme. Denne oppskriften skal gjøre Bamble til en kommune som innbyggerne er stolte av og snakker pent og entusiastisk om, sier kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang i budsjett og handlingsstrategien for 2021-2024.