Kommunen løsner på besøksreglene

SYKEHJEM: Kommunen åpner for flere besøk på Mule og de andre sykehjemmene.

SYKEHJEM: Kommunen åpner for flere besøk på Mule og de andre sykehjemmene.

Kommunen har nå åpnet for at flere besøk i sykehjem og andre tjenester med heldøgnsomsorg.

DEL

Kommunen opplyser på sin hjemmeside at de nye retningslinjene for dette er utarbeidet av Helsedirektoratet, og at det betyr at besøk fortsatt må skje i svært kontrollerte former. Besøksreglene innebærer at institusjonen selv avgjør hvilke beboere som kan motta besøk ut ifra funksjonsnivå og en vurdering av om beboer kan etterleve smittevernsnegler. Videre står det at:

• Besøkende må henvende seg til avdeling i forkant av besøk, for å lage avtaler om praktisk gjennomføring

• Ansatte har et ansvar når det gjelder informasjon om og oppfølging av smittevernprosedyrer som avstand og hygienetiltak.

• For at flest mulige skal få ta imot besøk, vil besøkstiden være begrenset og antall besøkende på samme tid vil vurderes ut fra fasiliteter på det enkelte sykehjemmet, som størrelse på rom.

Generelle kriterier for alle besøk vil være at kun friske personer uten symptomer de siste 10 dagene kan komme på besøke på sykehjemmene.

– Du kan ikke komme på besøk dersom du har vært utenfor Norge de 10 siste dagene. Det samme dersom du er i karantene eller har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus, skriver kommunen.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken