Kommunen med reaksjoner mot Langøya Hovedgård: Avslår søknaden om skjenkebevilling

Av

Bamble kommune avslår 30. oktober søknaden fra Ulvedal Holding AS datert 12. juni om skjenkebevilling for Langøya Hovedgård. Årsaken til avslaget er mangler ved søknaden som ikke er oppfylt etter fire måneder.