Kommunen permitterer ingen - badevaktene er i full virksomhet på en helt ny arena

Svømmehallene i kommunen er stengt. Men badevaktene sitter ikke med hendene i fanget av den grunn.