For by, kulturarv og involverte parter er ingenting bedre enn å komme fram til en gjensidig avtale. Dette bør i høy grad også være i stiftelsens interesse. Rekrutteringen til museumsmiljøet er ikke stor, og det er viktig å lose både bymuseum og sjøfartsmuseum inn i smulere farvann. Da kan ildsjeler og frivillige bruke tida på mer oppbyggelige oppgaver enn å krige. Dette forutsetter at kommunen avstår fra enda en ignorant maktdemonstrasjon.

Det er mindre enn to uker siden forrige ignorante maktdemonstrasjon, mot en annen svakere part, grunneiere som kan få eiendommene sine ødelagt av en turvei på Osebakken.

Det er ny avtale for eiendommene ved elva på Frednes som er vanskeligst. Politisk ledelse ser ikke ut til å engang anerkjenne at området faktisk er et sjøfartsmuseum. Det ble etablert i 1989 og mange har lagt ned stor jobb der. Når kommunen er inne på tanken om å bygge nye boliger der, er de på feil arena.

Sjøfartsmuseet er et historisk område, en del av byens vugge, og må videreutvikles for kultur og opplevelser, ikke misforstått ekspansjon, og nybygg som stenger enda mer av elvefronten. De er det nok av langs elva.