Kommunen søker om ekstremtiltak for demente på sykehjemmet: Kan bli tvangsisolert

I søknad til Helsedirektoratet ber kommunen om tillatelse til å tvangsisolere demente på sykehjem på Vestsida.