Kommunen under lupen, svakheter kommer fram i ny analyse: Må legge om kursen

Styringa av Porsgrunn har dels slagside, dels stor usikkerhet.