I brevet til kommunalteknikk, datert sankthansaften, skriver byggesaksavdelingen at dersom ferdigattest ikke foreligger innen tre uker, er kommunen forpliktet til å sette igang ulovlighetsoppfølging.

Byggetillatelsen ble gitt for sju år siden, men papirene er fortsatt ikke i orden, og etter en gjennomgang er gapahuken blinket ut som en mulig ulovlighet dersom søknad ikke sendes.

- Etter en gjennomgang av kommunens kart og arkiver kan vi ikke se at det foreligger ferdigattest for tiltaket. Dersom vi ikke mottar fullstendig søknad innen fristen, er kommunen forpliktet til å følge opp forholdet som en ulovlighet, opplyser byggesaksavdelingen.

De har gjort en stor opprydding i papirene og mange har fått tilsendt samme type varsel.