Kommunen vil ha møte med Kafe K

– Vi ønsker en prat med alle nye drivere, sier skjenkesjef Vibeke Nedrebø.