– Jeg gruer meg til neste regning. Jeg har hatt verkstedet på Osebakken i 17 år. Eiendomsskatten er dobla og alt er blitt mye dyrere, sier Norling.

– Jeg så at kommunen tar inn 32 millioner mer i eiendomsskatt enn planlagt, enda de sa at eiendomsskatten skulle ned. Ordfører og rådmann sitter med millionlønn. Vi kan bytte i et år. Da kan de leve på min pensjon og betale mine utgifter.

Norling avsluttet nylig et kjempeprosjekt med gjenoppbygging av en båt, en spesialbygget sjakt. Han har brukt drøyt to år og 1,2 millioner på prosjektet, og sier det handler om å ta vare på kystkultur. Norling har vært usikker på om han skal beholde båten eller ikke, men nå går det i retning av salg.

– Puste bedre

– Jeg må selge for å klare utgiftene. Da får jeg puste litt bedre.

Kommunens skattlegging er blitt for drøy for Norling og han sier det vil få konsekvenser ved valget neste år. Han kan komme til å bli protestvelger i strid med egen overbevisning.

Årlige faste utgifter på verkstedet er kommet opp i 120.000 kroner. Det lå på rundt 40.000 for ikke så lenge siden. Verkstedet er hobby, men det er blitt en dyr hobby for den 75 år gamle pensjonisten.

PD har konfrontert ordfører Robin Kåss med uttalelsene fra Norling. Ordføreren begynner å snakke om inflasjon, at næringseiendommer i Porsgrunn har økt verdien og at det har vært en gyllen tid for profesjonelle eiendomsinvestorer.

– Skatt skal ned

– Dere tok inn mer eiendomsskatt enn dere skulle, fra 187 millioner til over 200?

– Vi kommer til å øke bunnfradraget i det neste budsjettet.

– Dere sa eiendomsskatten skulle ned, men så gikk den opp. Kan det samme skje igjen?

– Det er helt utenkelig at den skal opp. Den skal ned.

Kåss snakker om at de har tatt innover seg den vanskelige situasjon for mange, det er et problem de tar på alvor, men han holder fast ved å ruste kommunen langsiktig, med stadig flere eldre, og med fødselstall som svinger fra minus til så vidt pluss.

Ordføreren sier også at hovedgrunnen til at kommunen har hatt større skatteinngang enn antatt skyldes at økonomien går bra, og skatteanslag er vanskelig.

– Fornuftig

– Finansdepartementet og SSB klarer ikke å beregne de heller. Vår administrasjon har kommet med veldig forsiktige anslag. Men når økonomien i Porsgrunn går mye bedre, er det fornuftig at noe går tilbake til innbyggerne i form av reduserte avgifter, sier Kåss.

Han kjøper ikke Frps kritikk, og sier at de ville kutte i eldreomsorgen med 40 millioner i år og 80 neste år. Han tror ikke Frps løsninger vil føre til bedre tilbud.

Norling foreslår at du og han bytter lønn og utgifter i et år?

– Jeg tenker at det ikke ville vært bra for noen om jeg hadde drevet det verkstedet, sier Kåss.